Algemene Voorwaarden

Inschrijving
 • Een inschrijving is pas definitief na ontvangst van het verschuldigde cursusgeld.
 • Bij alle aanmeldingen van lessen zijn de algemene voorwaarden van Dogs2School van toepassing.
Betaling
 • De betaling voor lessen dient 8 dagen na factuurdatum per bank te worden voldaan.
 • Indien de factuur korter dan 8 dagen voor aanvang van de lessen is verzonden dient de betaling in ieder geval voor aanvang van de eerste les per bank te worden voldaan.
 • In geval van niet tijdige betaling behoudt Dogs2School zich het recht om de cursist niet deel te laten nemen aan de cursus.
Annulering
 • Indien de cursist besluit de reeks lessen (cursus) tussentijds te beëindigen is terugbetaling van het resterende cursusgeld niet mogelijk.
 • Door de cursist afgelaste lessen komen altijd automatisch te vervallen. Inhalen van lessen kan alleen bij uitzondering en in goed overleg met de hondenschool. Er zal in geen geval restitutie van gemiste lessen plaatsvinden.
 • Dogs2School bepaalt of er lessen afgelast zullen worden. Lessen die door Dogs2School afgelast zijn worden automatisch verschoven.
 • Dogs2School behoudt zich het recht voor om begeleiding om voor haar moverende redenen te beëindigen/te weigeren.
Aansprakelijkheid
 • Elke cursist van Dogs2School dient een W.A. verzekering te hebben afgesloten waarin ook de hond is opgenomen.
 • De cursist is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar hond. Door toegebrachte schade door hond en/of cursist en/of bij de cursist behorende personen, aan personen, dieren, natuur, materiaal, voertuigen etc. is Dogs2School op geen enkele wijze aansprakelijk.
 • Dogs2School is niet aansprakelijk voor iedere vorm van letsel aan de hond van de cursist, de cursist zelf dan wel aan de bij de cursist behorende personen, opgelopen tijdens een les.
 • Op verzoek dient elke cursist van Dogs2School het EU paspoort van zijn/haar hond(en) te kunnen tonen in verband met een gezondheidsverklaring van de hond(en) en de vereiste entingen.
 • De door Dogs2School verleende toestemming voor het maken van foto’s, video en filmopnamen tijdens begeleidingen is slechts verleend voor persoonlijk gebruik. Het openbaar maken van dergelijk foto, video of filmmateriaal zonder uitdrukkelijke toestemming hiervoor van Dogs2School is niet toegestaan.
 • Cursisten dienen voor hun honden alleen gebruik te maken van platte halsbanden met gesp- of kliksluiting. Slipkettingen, prikbanden, half checks, halti’s en dergelijke zijn niet toegestaan op het terrein van Dogs2School. Tevens worden uitrollijnen niet toegestaan tijdens de trainingen.
 • Deze voorwaarden gaan in op 6 juni 2022.
 • Bij vragen kan je contact opnemen met Rubia Bakker, eigenaresse Dogs2School (via het contactformulier